Kiigepõnni 8. sünnipäev

Kiigepõnni ongi juba 8. aastane. Tähistame seda koos toreda kantristiilis mängupeoga.

Video Kiigepõnni 2022 sünnipäevast

AITÄH ilmataat, et kinkisid meile selleks päevaks palju päikesekiiri! AITÄH korraldusmeeskond koosseisus Ly, Kadi, Astrit, Sigrid, Anu, Kaisa!
AITÄH lapsevanem Raili Mägi, kes Sa meie ettevõtmist kõrgelt õhust jäädvustasid!
AITÄH lapsevanem Taavi Soosaar, kes sa kinkisid meile põhupalli ja uue laua õue!
AITÄH lapsed ja suured, et te oma lustiga selle päeva veelgi erilisemaks muutsite!

Meie sünnipäevapeol särasid eredalt meie lasteaaia väärtused:

Lapsekesksus:

  • peol olid lapsed kõikidesse tegevustesse aktiivselt kaasatud (lipu heiskamine, soovide üleandmine Kiigepõnnile, kepihobustega kappamine, ülesannete lahendamine) Ja sära oli laste silmis!
  • tegevused vastasid laste võimetele ja eripäradele (arvestatud oli laste erinevate vanustega ja tegevused olid vahelduslikud – oli liikumist ja lustimist, oli mõtlemist ja nuputamist)
  • kõik suured olid ise lapsemeelsed ja mängulised ning sellega innustuseks kõikidele lastele

Meeskonnatöö:

  • Ühtsustunnet peol aitas luua ühine “ruudu stiil”
  • Hea korraldustiimi koostöö – ühine loov mõttelend idee teostamisel, omavahel jagatud ülesanded, teiste maja töötajate kaasamine.
  • Ettevalmistused toimusid ka rühmades (soovide mõtlemine Kiigepõnnile, loovtööd näitusele)
  • Kaasatud olid lapsevanemad

Loovus:

  • Vana-uus kantristiil – uuenduslik lähenemine sünnipäeva traditsiooni värskendamiseks
  • Näitus „Kiigepõnn“ – palju erinevaid loovaid lähenemisi sellest, milline on Kiigepõnn
  • Tore, loov lahendus peo ruudu teema lahendamisel Vikerkaarte rühma

Aitäh kõigile ja palju õnne Kiigepõnn!

Koos me suudame hoida meie traditsioone ning koos on hea!