Lasteaia rühmad

Meie lasteaias on kuus rühma, kus käivad lapsed vanuses 1,5 – 7 aastat

vikerkaared rühma logo

3-5 a lapsed

Sobitusrühm
16 last
Õpetaja: Anu
Assistendid: Taimi ja Kajanee
E-post: vikerkaared@kuusalu.ee

päikesepaid rühma logo

5-6 a lapsed

Lasteaiarühm
20 last
Õpetaja: Katre
Assistendid: Gerli ja Raili
E-post: paikesepaid@kuusalu.ee

kuukiired rühma logo

4-6 a lapsed

Lasteaiarühm
20 last
Õpetaja: Astrit
Assistendid: Sigrid ja Geitlin
E-post:  kuukiired@kuusalu.ee

lasteaia rühm vihmatäpsud logo

6-7 a lapsed

Lasteaiarühm
20 last
Õpetaja: Ly
Assistendid: Kadi ja Maarja
E-post: vihmatapsud@kuusalu.ee

lasteaia rühm pilvetupsud logo

2-4 a lapsed

Liitrühm
16 last
Õpetaja: Karina
Assistendid: Maarika ja Paula
E-post: pilvetupsud@kuusalu.ee

tähesärad rühma logo

1,5-3 a lapsed

Sõimerühm
16 last
Õpetaja: Agnit
Assistendid: Kätlin ja Haldi-Viloone
E-post: tahesarad@kuusalu.ee

Uute laste vastuvõtt

Laste vastuvõtmine lasteaeda ja sealt väljaarvamine toimub Kuusalu Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras. Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Valla lasteaeda võetakse lapsi, kelle enda ja vähemalt ühe vanema elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Kuusalu vald, eelistades võimaluse korral lapsi, kelle samas elukohas elavate sama pere teised lapsed käivad samas lasteaias.

Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi, kes rahvastikuregistrisse ei ole kantud valla aadressiga, eelistades esmajärjekorras vallas alaliselt elavate, seejärel teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi.

Lasteaiakoha saajate (ka kohata jääjate) informeerimine toimub igal aastal 1. märtsist kuni 31. maini. Lapsed, kes saavad lasteaiakoha, eemaldatakse järjekorraregistrist lapsevanema poolt jaatava vastuse andmisel.