Lasteaia osalustasu

Lasteaia osalustasu

Kuusalu valla lasteaedades alates 1. jaanuar 2023 osalustasu lapse eest, kelle lapsevanema(te) ja lapse elukoht on Rahvastikuregistri andmetel Kuusalu vald, on õppetasu 20 eurot kuus ja kohatasu ei kohaldata.

Osalustasu lapse eest, kelle lapsevanema(te) ja lapse elukoht ei ole Rahvastikuregistri andmetel Kuusalu vald, on õppetasu 20 eurot ja kohatasu 12% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus.

Toiduraha

Alates 1. jaanuarist 2022 on Kiiu Kiigepõnni Lasteaia päeva toiduraha maksumus 2 eurot, millest hommikusöök on 40 senti, lõunasöök 1 euro ja oode 60 senti.

Tasumisviis

Lasteaiatasu tasuvad lapsevanemad neile esitatud arve alusel üldjuhul Kuusalu Vallavalitsuse arvelduskontole järgneva kuu 20. kuupäevaks näidates selgituses lapse nime, kelle eest vastavad maksed teostatakse.
Lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise kord Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes