Lasteaia osalustasu

Lasteaia osalustasu

Kuusalu valla lasteaedade osalustasu koosneb kohatasust (majandamiskulu ja personalikulu) ja õppetasust (õppevahendite kulu). Lasteaia kohatasu on 15% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast ja õppetasu 20 eurot kalendrikuus.

Kohatasu ei kohaldata, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Kuusalu vald.

Toiduraha

Alates 1. märtsis 2024 on Kiiu Kiigepõnni Lasteaia päeva toiduraha maksumus 2.20 eurot, millest hommikusöök on 50 senti, lõunasöök 1 euro ja oode 70 senti.

Tasumisviis

Lasteaiatasu tasuvad lapsevanemad neile esitatud arve alusel üldjuhul Kuusalu Vallavalitsuse arvelduskontole järgneva kuu 20. kuupäevaks näidates selgituses lapse nime, kelle eest vastavad maksed teostatakse.
Lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise kord Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes