Kiigepõnni lasteaia eesmärgid

123 eesmärgid

Kiigepõnni lasteaia üldeesmärk

Kiiu Kiigepõnni Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgiks on tagada lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Üldeesmärgist tulenevalt on Kiiu Kiigepõnni Lasteaia eesmärgid:

  • lapsed on loovad ja julged oma ideede avaldamisel
  • lapsed on sotsiaalselt küpsed ja nad tulevad toime igapäevaelus
  • laste arengut toetab lasteasutuse personali ja lapsevanemate koostöö

Kiigepõnni lasteaia suund ja eesmärgid 2023/24 õppeaastaks

Õppeaasta suund: USALDUS ON KÕIGE ALUS

Õppeaasta moto: Usalda mind!

Eesmärgid:

  • Laps on enesekindel ja hooliv
  • Laps leiab ise lahendusi
  • Laps analüüsib oma tegevust
  • Laps iseseisvub
  • Laps püüab kokkulepetest kinni pidada
  • Täiskasvanu tagab lapsele turvalise keskkonna

Lasteaia moto

Ma kuulen ja ma unustan.
Ma näen ja ma jätan meelde.
Ma teen ja ma mõistan.