Oleme VÄÄRTUSKASVATUSE LASTEAED 2022

Meie lasteaed osales Tartu Ülikooli Eetikakeskuse hea kooli ja lasteaia tunnustusprogrammis. Väärisime tunnustuse teadliku väärtusarenduse ning meeskonnatöö hoidmise ja väärtustamise eest ning meile anti auväärne „Väärtuskasvatuse lasteaed 2022“ tiitel ja sellega kaasas käiv rändkarikas. Lisaks omistati meile ka hea lasteaia edendaja tunnustus. See on väga tähtis tagasiside hetk meile meie väärtusarenduse protsessis, mida nüüd tänu programmis osalemisele palju teadlikumalt ja enesekindlamalt jätkame.